close button
  ›
Pal Da Prohna
पल डा प्रोहना (Pal Da Prohna)

पल डा प्रोहना Pal Da Prohna Song

एल्‍‍बम : सैड गे मेरै नसीब (Sad Gay Merai Naseeb)

श्रेणी : Ghazal

पल डा प्रोहना संबंध‍ित व‍िडियो Pal Da Prohna Listen online and watch video


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z